Resolución de Valoración provisional de méritos Técnico Asistente de Dirección